Bedre for planeten. Bedre for mennesker. Bedre sammen.

Velkommen til Together Tomorrow, her hvor vi og alle vores aktiviteter for verden samles. Vi er på en rejse sammen, for først da kan vi gøre reelle og varige forandringer til virkelighed. Om det drejer sig om produkter, mennesker, bæredygtighed eller medarbejdernes trivsel, er vores ambitioner høje. Nu, mere end nogensinde, er vi forpligtet til at have positiv indflydelse på verden og hinanden. Hvert år offentliggører vi vores bæredygtighedspræstationer via en årsrapport.

Ambitioner & Initiativer

Mennesker

Mennesker

Planeten

Planeten

Produkt

Produkt

Siden implementeringen af vores bæredygtighedsstrategi i 2015, stræber vi efter at tilføje social værdi og mindske vores klimaaftryk. Med udgangspunkt i FN's mål for bæredygtig udvikling identificerede vi tre hovedudfordringer: arbejdsplads, miljø og samfund. Vi tager disse håbefulde mål seriøst og ønsker at finde den rette balance mellem mennesker, planet og vores produkt.
Medarbejdere i hele vores værdikæde skal føle sig trygge, sunde, lige behandlet og udviklet og stimuleret i et miljø, hvor mangfoldighed og lighed hersker. Vi vil agere miljøbevidst. Ved at bruge ressourcer effektivt, udfordre grænser og bidrage til de positive påvirkninger af klima og biodiversitet ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for fremtiden. Ved at arbejde tæt sammen med vores leverandører, er vi forpligtet til at løse de bæredygtighedsudfordringer, der kan opstå og i de lande, de produceres i.
Inden 2024 vil vi:
 • sikre rimelige arbejdsforhold for 65.000 ansatteverden over
 • reducere vores klimaaftryk med 20 %
 • opfordre og give medarbejdere og kunder mulighed for at leve en mere sund, bæredygtig og dyrevenlig livsstil
For at sikre at vi når disse mål, har vi 8 forpligtelser:
 • gennemsigtighed i forsyningskæden
 • positiv samfundsmæssig indflydelse
 • diversitet & ligestilling
 • arbejdsstyrkens trivsel
 • mindske miljøpåvirkningen
 • designe bæredygtige produkter & kollektioner
 • Medarbejdertrivsel
 • dyrevelfærd
Vi forbedrer os konstant og vi implementerer hele tiden nye trin for at sikre, at vores sociale ansvar er integreret i alle aspekter af vores forretning.

Seneste præstationer

I 2020 var der betydelige fremskridt. Udover lanceringen af Together Tomorrow, har vi endnu flere højdepunkter at være stolte af. Vi har underskrevet UN Women Empowerment-principperne og er begyndt at styrke kønsdiversitet og ligestilling. Derudover fortsatte vi med at implementere UNICEF Better Business for Children-initiativet i Bangladesh. 10 % af vores produkter blev produceret af mere bæredygtige materialer. Alle indkøbsposer i plastisk blev erstattet af genbrugte poly-poser.

Vi er på vej og vi vil opnå mere! Vær med og hjælp os med at gøre fremtiden lysere for os alle.


Gå ikke glip af denne mulighed!