Vi er glade for, at du er interesseret i at ansøge om et job hos Hunkemöller International B.V. (Hunkemöller, vi, vores, os). I denne fortrolighedserklæring forklarer vi, hvilke personlige oplysninger vi vil kigge på, når du søger om et job hos os via jobs.hunkemoller.dk eller på anden vis, og hvordan vi beskytter dine oplysninger. Hunkemöller International B.V. kontrollerer dataene i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi kan ændre denne fortrolighedserklæring fra tid til anden. Den nyeste version af denne fortrolighedserklæring findes på vores hjemmeside under jobs.hunkemoller.dk.

1 Hvilke personlige oplysninger kigger vi på?

1.1 Når du ansøger om et job hos os, kan vi kigge på følgende personlige oplysninger, hvis du har oplyst os om dem: dit navn, køn, din fødselsdato, dine kontaktdetaljer, dit kontonummer, et administrationsnummer, nationalitet og fødselssted, oplysninger om uddannelse, kurser og praktikophold, oplysninger relevante for det job, du har ansøgt om, oplysninger om dit nuværende job og eventuel opsigelse, oplysninger om dine tidligere jobs og opsigelser, oplysninger i dit videointerview, når du er blevet udvalgt til et sådan, andre oplysninger, der er relevante for at bestride jobbet og oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser. Vi kan også finde på at indhente personlige oplysninger om dig på internettet, for eksempel ved at kigge på din LinkedIn-profil.

1.2 Vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til følgende formål: at vurdere, om du er egnet til et job hos Hunkemöller; til afregning af udgifter, som du måtte have haft under ansættelsesprocessen; for at beskytte virksomheden; til at udføre en intern revision; i forbindelse med tvistbilæggelse og for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

2 Videointerview

2.1 Under udvælgelsesprocessen kan vi bede dig om at deltage i et videointerview. Optagelse og visning af videointerviewet betyder, at vi behandler dine personlige oplysninger.

2.2 Vi bruger den specialiserede tjenesteudbyder HireVue, Inc., i USA (HireVue) til videointerviewet. Vi har indgået en databehandlingsaftale med HireVue, som primært behandler dine oplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner.

2.3 HireVue kan også bruge nogle af dine oplysninger (i et aggregeret format) til forskning og udvikling. I forbindelse med disse bearbejdningsaktiviteter vil HireVue også kontrollere dataene uden om Hunkemöller. HireVue er eneansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger i denne henseende. HireVues vilkår & betingelser er gældende for dit forhold til HireVue, Hunkemöller har ikke nogen part deri. Vi henviser til HireVues hjemmeside for virksomhedens kontaktoplysninger, vilkår & betingelser samt fortrolighedspolitik: hirevue.com.

2.4 Vi stræber efter ikke at behandle nogen specielle personlige oplysninger om dig. Eksempler på specielle personlige oplysninger er oplysninger om dit helbred, din race eller din religion. Vi beder dig derfor om ikke at give os sådanne oplysninger. Med hensyn til videointerviewet er det svært at undgå at give sådanne oplysninger, da din hudfarve vil kunne ses, og din religion eller et fysiske handicap kan fremgå af dit udseende. Vi laver derfor kun et videointerview med dit udtrykkelige samtykke (se "På hvilket grundlag behandles mine personlige oplysninger?" nedenfor).

3 Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

3.1 Udover autoriseret personale hos Hunkemöller og HireVue kan følgende andre parter også have adgang til dine personlige oplysninger i forbindelse med din ansættelsesproces:

- Andre tjenesteudbydere. For eksempel hosting-udbyderen af vores hjemmeside eller andre tredjeparter, der tilbyder services, som kan blive integreret i rekrutterings- og udvælgelsesprocessen.

- Fusion eller opkøb. Hvis Hunkemöller er genstand for en fusion eller et opkøb, vil dine personlige oplysninger, for så vidt det er nødvendigt, blive gjort tilgængelige for den relevante part.

- Offentlige myndigheder. Hvis det er påkrævet ved lov, en retsafgørelse eller andre afgørelser truffet af en kompetent offentlig myndighed, vil vi, for så vidt det er nødvendigt, dele dine personlige oplysninger i overensstemmelse med en sådan forpligtelse.

3.2 Vi har indgået en databehandlingsaftale med hver enkelt tjenesteudbyder, der står for at kontrol af dataene.

4 På hvilket juridisk grundlag behandles dine personlige oplysninger?

Vi kan behandle dine personlige oplysninger af forskellige årsager:

- Legitim interesse. I princippet er behandlingen af dine personlige oplysninger i forbindelse med vores rekrutterings- og udvælgelsesproces baseret på vores, og/eller andre involverede parters såsom HireVue, legitime interesse. Behandlingen på denne baggrund finder kun sted, hvis vores interesse (eller en anden parts interesse) ikke tilsidesættes af privatlivets fred. Hvis det er tilfældet, skal vi have en anden grund.

- Dit samtykke. I nogle tilfælde vil vi kun behandle dine personlige oplysninger, hvis du har givet os dit frie, specifikke og informerede samtykke. Vi anvender dette grundlag for behandling af dine personlige oplysninger i videointerviewet. Da denne video kan indeholde specielle personlige oplysninger, anmoder vi om dit udtrykkelige samtykke, som kræver, at du aktivt angiver, at du samtykker. Hvis du tilbageholder dit samtykke eller trækker det tilbage, kan vi anmode om andre oplysninger fra dig som erstatning for videointerviewet, for eksempel via et liveinterview. Du kan til enhver tid tilbageholde dit samtykke eller trække det tilbage via e-mail ([email protected]), uden at det skader vurderingen af din ansøgning. I sådan tilfælde vil vi med det samme slette den video, du oprindeligt gav samtykke til.

- Juridisk forpligtelse, vital interesse. I særlige tilfælde behandler vi også dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt eller for at beskytte en persons vitale interesse.

5 Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?

For at beskytte dine personlige oplysninger ordentligt implementerer vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi gør dette under hensyntagen til den nyeste teknologi, implementeringsomkostninger samt type, omfang, kontekst og formål med behandling af dataene i forbindelse med udvælgelsesprocessen, så vel som risiko af varierende sandsynlighed og alvorlighed for krænkelse af rettigheder og frihed for personer som dig selv.

6 Vil dine personlige oplysninger komme uden for EØS-området?

Your personal data that we process for our recruitment and selection procedure, will not be transferred to a jurisdiction outside the EEA.

7 Hvor længe vil dine personlige oplysninger blive opbevaret?

Hvis du, desværre, ikke bliver tilbudt ansættelse, vil vi gemme dine personlige oplysninger i op til fire uger efter udvælgelsesprocessen er afsluttet, medmindre vi har fået dit samtykke til, at vi kan forlænge denne periode til et år. Hvis du bliver tilbudt ansættelse, vil vi gemme de personlige oplysninger, der er relevante for din stilling, i op til to år efter ophør af din ansættelse og/eller arbejdsaktiviteter. På trods af ovenstående kan vi gemme dine personlige oplysninger i en længere periode for at overholde en lovpligtig gældende minimumsperiode for opbevaring.

8 Hvad er dine rettigheder?

Du kan anmode om at få indsigt i, om vi behandler personlige oplysninger om dig og på hvilken måde (ret til adgang). Hvis det viser sig, at dine personlige oplysninger indeholder en fejl – for eksempel en stavefejl i dit navn – kan du anmode om, at vi retter en sådan fejl (ret til korrektion). I nogle tilfælde har du også ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personlige oplysninger. I sådanne tilfælde vil vi revurdere, om vi anser behandlingen for legitim eller ej. Du kan udøve dine rettigheder via nedenstående kontaktoplysninger. Vi stræber efter at svare inden for fire uger efter modtagelsen af din henvendelse.

9 Cookies

Hvis du besøger en af vores hjemmesider, såsom jobs.hunkemoller.dk, kan vi også indhente personlige oplysninger om dig via cookies og lignende teknologi. Cookies er små filer med bogstaver og tal, som placeres på din enhed, for eksempel din computer, smartphone eller tablet, når du besøger vores hjemmeside(r). Det gør det muligt for hjemmesidens server at genkende din enhed og kan bruges til at tilbyde dig bestemte funktionaliteter og til at analysere hjemmesiden. Se venligst vores Cookie politik for yderligere oplysninger.

10 Kontakt

Hvis du gerne vil i dialog med os omkring behandlingen af dine personlige oplysninger i forbindelse med vores udvælgelsesproces, kan du kontakte os via e-mail: [email protected].

Enhver, der mener, at hans/hendes personlige oplysninger behandles i strid med gældende lovgivning, kan indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Sæt en job-advarsel